Home

Een fonds voor en door collega’s

Iedereen kan in financiële moeilijkheden komen. Het Sociaal fonds biedt medewerkers van de ministeries van BZK en AZ en de Hoge Colleges van Staat hulp bij het vinden van een oplossing. We zijn een onafhankelijke stichting voor en door collega’s. We bieden hulp in de vorm van renteloze leningen, giften en praktisch advies.